REKISTERISELOSTE //  Heimonen consulting oy / sähköpostiliiketoiminta

 

REKISTERINPITÄJÄ

Heimonen Consulting (Y-tunnus: 2812945-5)

Abraham Wetterin tie 14 a 2 00880 Helsinki     

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Tommi Heimonen   

info@etupiste.com

+358 45 341 7001

Heimonen Consulting Oy:n uutiskirje- ja asiakasrekisteri.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Pidämme rekisteriä eGentic Gmbh (Saksa) tuottaman kilpailun osallistujista

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on pitää yllä asiakasrekisteriä asiakkaiden yhteydenottojen arkistoinnin ja käsittelyn sekä asiakassuhteen hoitamiseksi. Tietoja voidaan tarvittaessa käyttää toiminnan kehittämiseen, tilastointiin ja kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkosivustoillamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

 

Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen, kuitenkaan luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Ulkopuolisia tahoja tässä eivät ole Heimonen Consulting Oy:n käyttämät asiakas- ja palvelusuhteen ylläpidosta vastaavat yhteistyökumppanit.

 

Osa asiakasrekisteritiedoista saatetaan joissain tapauksissa siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten takia. Tietoja käsitellään ainoastaan asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

 

Heimonen Consulting Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä

 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Yhteydenottolomakeen sisältö

Asiakkaan IP

Asiakkaan tietojenjättämisaika

Asiakkaan tietojenjättämis URL

 

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Heimonen Consulting Oy:n käytössä, paitsi Heimonen Consulting Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa lisäpalvelun tuottamiseen Tietoja ei luovuteta Heimonen Consulting Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön.

 

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Heimonen Consultin Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

 

Rekisteröityneen henkilön henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

 

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus on  ainoastaan Heimonen Consulting Oy:llä. Rekisteriä ylläpidetään suojatulla palvelimella.